O URZĄDZENIU

Robot UVD to autonomiczny robot dezynfekujący. Jest to innowacyjne urządzenie, które wykorzystuje źródła promieniowania UV-C o wysokiej mocy do usuwania szkodliwych bakterii, grzybów i wirusów powodujących zakażenia i infekcje.

  • Autonomiczne rozwiązanie mobilne

  • Szybka i wydajna dezynfekcja

  • Bezpieczny i niezawodny

  • Łatwy w instalacji i obsłudze

  • Oszczędność czasu i kosztów pracy przeznaczonych na dezynfekcję

CECHY GŁÓWNE

Niszczenie struktury DNA i RNA szkodliwych patogenów

Robot UVD zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianie się zakaźnych mikroorganizmów w środowisku poprzez niszczenie za pomocą światła UV-C ich struktury DNA i RNA.

Robot UVD jest w pełni autonomiczny

Po wstępnym zaprogramowaniu działa jak robot – nie wymaga obsługi. Z jednej strony może przyczynić się do ograniczenia kosztów dezynfekcji dzięki oszczędności czasu i kosztów pracy personelu, a z drugiej zapewnić skuteczną walkę z bakteriami, grzybami i wirusami (w tym także koronawirusami), zmniejszając ryzyko infekcji.
Robot UVD dezynfekuje wyznaczony obszar zamknięty w pełni automatycznie. Urządzenie najpierw mapuje wszystkie pokoje oraz korytarze, a po skonfigurowaniu rozpoczyna dezynfekcję poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie.

Autonomiczny system napędu umożliwia personelowi sprzątającemu łatwe wezwanie robota przy użyciu tabletu. Robot przejedzie na wymaganą pozycję w czasie, kiedy personel przeprowadza wstępne sprzątanie. Po jego zakończeniu robot jest wysyłany do pomieszczenia i aktywowany, a personel może zająć się swoimi planowymi zadaniami w trakcie dezynfekcji. Po odkażeniu robot sygnalizuje zakończenie zadania personelowi i jest gotowy do dezynfekcji kolejnego pomieszczenia.
Dzięki wbudowanym czujnikom i kamerom urządzenie omija wszelkie przeszkody na drodze podczas procesu dezynfekcji.

Redukcja mikroorganizmów o nawet 99,99999%!

Podczas niezależnych badań przeprowadzonych przez akredytowane podmioty trzecie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Danii, udowodniono, że robot UVD redukuje ilość mikroorganizmów o nawet 99,99999%.
Robot UVD emituje skoncentrowane światło UV-C na powierzchnie w celu wsparcia procesu dezynfekcji. Urządzenie oczyszcza z wirusów i bakterii nie tylko powierzchnie, ale także powietrze, co jest niezwykle istotne w zahamowaniu rozwoju infekcji.

Oszczędność czasu i kosztów

Stosowanie robota UVD z jednej strony może przyczynić się do ograniczenia kosztów dezynfekcji dzięki oszczędności czasu i kosztów pracy personelu, a z drugiej zapewnić skuteczną walkę z patogenami, koronawirusami i bakteriami, zmniejszając ryzyko infekcji.

Automatyczna zmiana pozycji

Robot UVD jest zdolny do wielokrotnej i automatycznej zmiany pozycji oraz ciągłej dezynfekcji podczas zmiany pozycji. Są to kluczowe czynniki, które pozwalają na osiąganie możliwie najdokładniejszej dezynfekcji, nawet w miejscach trudno dostępnych.

Identyfikowalność i raportowanie

Identyfikowalność jest największą przewagą technologii robotycznej nad systemami dezynfekcji ręcznej. Robot UVD będzie za każdym razem precyzyjnie powtarzał dezynfekcję zatwierdzonego pomieszczenia. Jeśli to nie nastąpi, robot wygeneruje raport niepowodzenia.
Raport z dezynfekcji jest generowany automatycznie po każdym cyklu i przesyłany e-mailem do właściwego odbiorcy. Raporty można archiwizować. Dostęp do dokumentów można uzyskać w dowolnej chwili.

WYNIKI BADAŃ

Skuteczność dezynfekcji w miejscach trudno dostępnych potwierdzają dozymetry UVC stosowane w celu pomiaru poziomu promieniowania UV-C.

Roboty UVD wykorzystywane są już w szpitalach m.in. w: Chinach, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Urządzenie to zostało też już zakupione przez kilka firm w Polsce.

Zakres wyników badań

NAGRODY

Invention and Entrepreneurship in Robotics and Automation Award 2019

European award euRobotics Technology Transfer Award 2020

ZASADA DZIAŁANIA

Robot UVD imponuje najbardziej ze względu na możliwość samodzielnego przemieszczania oraz zbliżenia się do dezynfekowanej powierzchni na odległość 1 metra – a także poruszania się wokół obiektów mogących potencjalnie powodować zacienienie.

Robot UVD to jedyne urządzenie zdolne do samodzielnej zmiany pozycji źródła promieniowania UV-C zamontowanego w określonym obszarze górnej części platformy robota, co rozwiązuje tym samym problem zacienienia i bliskości powierzchni. Zmiana pozycji może być wielokrotnie powtarzana, gwarantując, że wszystkie powierzchnie i metry sześcienne powietrza poddane są działaniu promieniowania o możliwie maksymalnej intensywności. Jednostka emitująca UV-C jest wyposażona w 8 lamp UV-C marki Philips (długość fali 254 nm), co zapewnia 360-stopniową skuteczność. Każda lampa wytwarza 5 dżuli energii promieniowania UV-C na sekundę. W każdym momencie w kierunku danej powierzchni (w obrębie 1 metra) skierowane są co najmniej cztery lampy, co łącznie daje 20 dżuli na metr kwadratowy na sekundę.
Przeprowadzone badania dotyczące możliwości dezynfekcyjnych jednostki emitującej UV-C wobec wirusów MHV-A59 i MERS-CoV- wykazały, że miano wirusa MHV-A59 zostało obniżone o 2,71 log10 w ciągu 5 minut oraz o 6,11 log10 w ciągu 10 minut ekspozycji, prowadząc do uzyskania niewykrywalnych wartości dla wirusa MHV-A59. Zaledwie pięciominutowa ekspozycja doprowadziła do uzyskania niewykrywalnych wartości MERS-CoV, które pozostały na tym poziomie po 30 minutach całkowitej ekspozycji przy redukcji o 5,9 log10 (Bedell i in. 2016).
Wykazano, że dla innych jednostek emitujących UV-C, wykorzystujących fale o tej samej długości, również uzyskano podobne dane wobec szerokiego spektrum zróżnicowanych bakterii, grzybów oraz wirusów (Vatansever i in. 2013), dlatego wyniki uzyskane po zastosowaniu robota UVD powinny być bardzo podobne. Wytworzone promieniowanie UV-C znacząco różni się tylko i wyłącznie w zakresie metody jego dystrybucji.
Im bliżej obiekty dezynfekcyjne mogą dotrzeć do obiektów, tym większa staje się ich intensywność. Obecne na rynku rozwiązania dezynfekcyjne muszą być umieszczane ręcznie przez personel. Robot UVD jest jedynym rozwiązaniem do dezynfekcji, które potrafi zlokalizować i ustawić się w pomieszczeniu oraz zbliżyć się wystarczająco do wszystkich krytycznych obiektów podczas 10 minut procesu dezynfekcji.
Dzięki wbudowanym czujnikom i kamerom może omijać wszelkie przeszkody na drodze podczas procesu dezynfekcji. Urządzenie dezynfekuje obszar dzięki wbudowanym lampom UV-C bez interakcji człowieka.

WYDAJNOŚĆ

Skuteczna i wydajna dezynfekcja dużych powierzchni

Urządzenie może pracować ok. 2 – 2,5 godz. na jednym ładowaniu. Można dostosować prędkość poruszania się robota do potrzeb dezynfekcji. Przesuwając urządzenie średnio o 1 metr w ciągu 10 sekund, można osiągnąć wydajność ponad 1000 m2 na jednym ładowaniu.

CZAS TO PIENIĄDZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DEZYNFEKCJA W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH

Czy robot UVD może dezynfekować powierzchnie trudno dostępne?
Tak, może!

Robot UVD, dzięki swojej autonomii pracy, zbliża się do wszystkich powierzchni i dezynfekuje je pod różnymi kątami, dzięki czemu nawet zasłonięte obszary mają wystarczającą ekspozycję na światło UV-C, aby zostać zdezynfekowanymi.
Sprawdź za pomocą dozymetrów UV-C skuteczność dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym!

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Szpitale i placówki medyczne

Hotele

Biura

Fabryki

Szatnie

Restauracje, kawiarnie, bary i puby

Kluby fitness i siłownie

Domy opieki społecznej

Instytucje oświatowe

Urzędy

Lotniska

Sklepy i supermarkety

DLACZEGO UV-C

Promieniowanie UV dzieli się na trzy rodzaje:

  • Ultrafiolet typu UV-B – długość fali: 280–315 nm,
  • Ultrafiolet typu UV-A – długość fali: 315–380 nm,
  • Ultrafiolet typu UV-C – długość fali: 100–280 nm

Do najbardziej szkodliwego promieniowania UV bez względu na dawkę i czas naświetlania należy typ UV-C. Szkodliwe właściwości tego światła z powodzeniem wykorzystuje się do niszczenia bakterii, grzybów i wirusów. Duża dawka tego promieniowania ultrafioletowego niszczy DNA i RNA mikroorganizmów, zapobiegając tym samym rozwojowi infekcji.

Promieniowanie ultrafioletowe to część widma promieniowania słonecznego, z którego dociera do nas tylko jego fragment. Składowa o długości fali 200-280 nm zatrzymywana jest przez warstwę ozonową i nie dociera do powierzchni naszej planety. Światło to ma jednak silne działanie biobójcze, dlatego jest ono sztucznie wytwarzane i stosowane w celu dezynfekcji.

Dawki promieniowania UV-C wykorzystywane do neutralizacji różnych patogenów mogą się różnić. Okazuje się jednak, że jest ono skuteczne w stosunku do wszystkich zbadanych dotąd drobnoustrojów. Dotyczy to również wirusów SARS-CoV-1 i MERS, w których światło UV-C niszczy ochronną otoczkę lipidową. Ten sam mechanizm działania idealnie sprawdza się w przypadku SARS-CoV-2.

Sterylizacja za pomocą UV-C jest nie tylko skuteczna, ale też pozwala ograniczyć koszty pracy

Promieniowanie UV-C jest stosowane od ponad 40-stu lat do usuwania patogenów m.in. z: wody pitnej, powietrza, produktów farmaceutycznych i innych powierzchni.
Kwasy nukleinowe oraz białka mikroorganizmów, bakterii, grzybów a także osłony lipidowe wirusów są szczególnie wrażliwe na działanie światła o długości fali w zakresie 100-280 nm. Promieniowanie to niszczy kwasy nukleinowe oraz DNA i RNA, tym samym blokując realizację istotnych funkcji komórkowych.

Skuteczność światła ultrafioletowego zależy m.in. od czasu ekspozycji patogenu na promieniowanie, intensywności i długości fali tego promieniowania. Badania prowadzone m.in. na koronawirusie SARS potwierdzają skuteczność jego usuwania za pomocą promieniowania UV-C.

Natężenie promieniowania maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości, czyli dwukrotne zwiększenie odległości osłabia promieniowanie czterokrotnie, czterokrotne – szesnastokrotnie itd. Wg prawa odwrotnych kwadratów nawet nieznaczne odsunięcie się od źródła promieniowania gwałtownie zmniejsza dawkę, jaką otrzymujemy.

JAK SPRAWDZIĆ SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI UV-C?

Skuteczność dezynfekcji promieniowaniem UV-C najlepiej jest sprawdzić za pomocą dozymetrów UVC.

Czym jest dozymetr UVC?

Dozymetr UVC to czujnik promieniowania, który pokazuje, czy dana powierzchnia lub obszar zostały poddane promieniowaniu UV-C o odpowiednim natężeniu. Przy określonym poziomie energii wskaźnik zmienia barwę, co może być odniesione do logarytmicznego stopnia redukcji próbek mikrobiologicznych.

Zasada działania

Technologia, zastosowana w dozymetrach UVC, wykorzystuje tusz o właściwościach fotochromowych, który jest stymulowany określoną długością fali promieniowania.
Można dostosować poziom energii potrzebny do wywołania zmiany barwy.
Udowodniono klinicznie, że za pomocą zmiany barwy produkt wskazuje ilość skumulowanego promieniowania, co odpowiada 3 stopniom logarytmicznym redukcji MRSA i C. diff przy odpowiednio 10 000 i 46 000 μJ/cm2.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Siedziba firmy

MED&CARE Sp. z o. o.
ul. Mławska 13
81-204 Gdynia, Polska
NIP 9581708968
REGON 386298925

Dane kontaktowe

Serwis UVD Polska